banner 2024

Regelingen en overige informatie

Algemene voorwaarden

Inschrijven:
Aan het begin van het seizoen zijn de cursussen al wel zichtbaar op de website, maar je kunt dan nog niet inschrijven. Je kunt inschrijven zodra de cursussen op de website betaalbaar zijn gesteld. In het cursusprogramma en op onze website kun je vinden vanaf welke datum je je kunt inschrijven.
Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de website.  Als een cursus ‘vol’ is kun je je niet meer inschrijven. We werken niet meer met een wachtlijst.
Je ontvangt via de mail een bevestiging van je inschrijving én een betalingsbevestiging. Als je geen bevestiging ontvangt is je inschrijving NIET
gelukt! Als het meermaals niet lukt, neem dan contact op met de cursusbegeleider.
Wanneer de cursus definitief doorgaat ontvang je van ons een e-mail ongeveer twee weken voor aanvang. De aanvangsdatum van de cursus vind je bij de cursusinformatie en in het menu onder “MIJN SWIB”.

Betaling uitsluitend via ons betalingssysteem iDeal (Mollie):
Bij inschrijving voor een cursus regel je gelijk de betaling. De betaling van het cursusgeld geschiedt door middel ons het betalingssysteem iDeal.

Cursusprijs:
In de cursusomschrijving staat vermeld wat bij de prijs is inbegrepen. Ook vind je hier informatie over eventueel bijkomende kosten voor bijvoorbeeld materialen, boeken of toegangskaarten die je moet afrekenen met de docent. Als je bij de cursus een kopje koffie of thee wilt drinken, is dit meestal voor eigen rekening.

Vervallen cursussen en verhindering:
Cursussen gaan door als er een bepaald minimumaantal deelnemers is ingeschreven, meestal acht. Wordt het minimumaantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus te vervallen, in dat geval informeren wij je daarover per e-mail. Het cursusgeld dat je betaald hebt, wordt dan teruggestort.
Als je een cursus geheel of gedeeltelijk niet volgt, wordt het cursusgeld niet terugbetaald. Laat gerust iemand anders in jouw plaats komen. Laat dit s.v.p. even weten aan de cursusbegeleider.

Aansprakelijkheid:
Stichting Samenwerken In Breukelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de door Stichting Samenwerken In Breukelen verstrekte informatie. Onze informatiefolders, website en/of cursussen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Tevens is Stichting Samenwerken In Breukelen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie of de adviezen die in onze informatiefolders, website en/of cursussen en workshops worden aangeboden. Aan de inhoud van onze informatiefolders, website en/of cursussen en workshops kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Deelname aan alle cursussen geschiedt te allen tijde op eigen risico, ook voor cursussen waar een lichamelijke
prestatie van je gevraagd wordt, tenzij anders omschreven in het Burgerlijke Wetboek.
Stichting Samenwerken In Breukelen is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het niet doorgaan van lessen wegens onder meer verhindering van de docent of het niet beschikbaar zijn van de locatie. Indien de lessen niet doorgaan, worden deze zo mogelijk op een ander tijdstip ingehaald of volgt er restitutie van het cursusgeld.
De door jou verstrekte gegevens worden opgenomen in een registratie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om de cursussen te kunnen organiseren leggen we een bestand aan van de gegevens die je bij inschrijving aan ons verstrekt. Je kunt inzien voor welke cursussen je je hebt ingeschreven. En je kunt bij ons opvragen welke gegevens van jou in het bestand staan. Je gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derde partijen.
We houden je via e-mail op de hoogte van onze activiteiten.