banner 2024

Regelingen en overige informatie

Restitutieregeling

Cursusproject het SWIB is een stichting zonder winstoogmerk. Een cursus kan alleen doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn. Immers, pas bij genoeg inschrijvingen kunnen wij de kosten van de cursus dekken. Daarnaast wordt het inschrijfgeld ook voor het drukken en het verspreiden van de krant gebruikt; het SWIB krijgt geen enkele vorm van subsidie van de gemeente/overheid. Bij inschrijving voor een cursus betaal je de kosten hiervan meteen.
Als je een cursus geheel of gedeeltelijk niet volgt, kunnen we helaas geen cursusgeld teruggeven. Mocht je verhinderd zijn, laat dan gerust iemand anders jouw plaats innemen. Laat dit dan svp even aan de cursusbegeleider weten.
Indien de cursus onverhoopt niet doorgaat wordt het inschrijfgeld teruggestort.