header21 22Je cursusmand is leeg

Algemene voorwaarden

Inschrijven:
Je kunt inschrijven vanaf het moment dat de Cursuskrant is verschenen, of zodra de cursus op de website zichtbaar en betaalbaar is gesteld. Inschrijven is uitsluitend mogelijk via de website. Onvolledige en incorrecte inschrijvingen kunnen niet in behandeling worden genomen. Wanneer je je hebt ingeschreven ontvang je onmiddellijk een e-mail ter bevestiging van je inschrijving. Plaatsing geschiedt in volgorde van ontvangst. Wanneer de cursus definitief doorgaat ontvang je van ons een e-mail ongeveer 2 weken voor aanvang. De aanvangsdatum van de cursus vindt je bij de cursusinformatie en als je je hebt ingeschreven ook in het menu onder “MIJN SWIB”.

Wachtlijst:
Wil je je inschrijven, maar is de cursus al vol? Dan kun je ervoor kiezen je naam op de wachtlijst te zetten. In dat geval nemen we contact met je op  indien er een plek vrijkomt. Soms organiseren we een tweede cursus. Als dat lukt, ontvang je bericht van ons met de gegevens van de tweede cursus. Houdt er rekening mee dat die dan wel op een andere dag of een ander tijdstip kan vallen. Als je op de wachtlijst staat en geen bericht ontvangt, hebben we helaas niets voor je kunnen doen.

Betaling uitsluitend via een eenmalige machtiging:
De betaling van het cursusgeld geschiedt per eenmalige machtiging, die je afgeeft bij het registreren op www.swib.nl. Je machtiging wordt door ons pas geïnd, als zeker is dat de cursus doorgaat. Machtigingen voor cursussen in 2021 worden pas in 2021 geïnd.

Cursusprijs:
In de cursusomschrijving staat vermeld wat bij de prijs is inbegrepen. Ook vind je hier informatie over eventueel bijkomende kosten voor bijvoorbeeld materialen, boeken of toegangskaarten die je moet afrekenen met de docent. Als je bij de cursus een kopje koffie of thee wilt drinken, is dit meestal voor eigen rekening.

Restitutieregeling workshops en cursussen:
Vanaf 21 dagen voor aanvang van de cursus is je aanmelding definitief, je bent dan verplicht om de cursuskosten te betalen. Tot drie weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren Neem daarvoor svp telefonisch contact op met de cursusbegeleider. Als je binnen drie weken voor aanvang van de cursus onverhoopt toch niet kunt deelnemen, probeer dan allereerst om zelf de deelname aan de cursus over te dragen aan iemand anders. We stellen het zeer op prijs als je ons daarover van te voren informeert.

Vervallen/volle cursussen en ruilingen:
Cursussen gaan door als er een bepaald minimum aantal deelnemers is ingeschreven, meestal 8. Wordt het minimum aantal deelnemers niet bereikt, dan komt de cursus te vervallen, in dat geval informeren wij je daarover per e-mail.

Aansprakelijkheid:
Stichting Samen Werken in Breukelen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit de door Stichting Samen Werken in Breukelen verstrekte informatie. Onze informatiefolders, website en/of cursussen zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Tevens is Stichting Samen Werken in Breukelen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie of de adviezen die in onze informatiefolders, website en/of cursussen en workshops worden aangeboden. Aan de inhoud van onze informatiefolders, website en/of cursussen en workshops kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Deelname aan alle cursussen geschiedt te allen tijde op eigen risico, ook voor cursussen waar een lichamelijke prestatie van je gevraagd wordt, tenzij anders omschreven in het Burgerlijke Wetboek.
Stichting Samen Werken in Breukelen is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met het niet doorgaan van lessen wegens onder meer verhindering van de docent of het niet beschikbaar zijn van de locatie. Indien de lessen niet doorgaan, worden deze zo mogelijk op een ander tijdstip ingehaald of volgt er restitutie van het cursusgeld.
De door jou verstrekte gegevens worden opgenomen in een registratie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Om de cursussen te kunnen organiseren leggen we een bestand aan van de gegevens die je bij inschrijving aan ons verstrekt. Je kunt inzien voor welke cursussen je je hebt ingeschreven. En je kunt bij ons opvragen welke gegevens van jou in het bestand staan. Je gegevens worden niet ter beschikking gesteld aan derde partijen. Als je toestemming heb gegeven dan houden we je via e-mail op de hoogte van onze activiteiten. Als je dit niet meer op prijs stelt, kun je een e-mailbericht sturen. Als je wilt dat we je gegevens uit ons bestand verwijderen kan dat op verzoek, nadat de betaling voor de cursus is afgerond.