Cursusproject het SWIB is een stichting zonder winstoogmerk. Een cursus kan alleen doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn. Immers, pas bij genoeg inschrijvingen kunnen wij de kosten van de cursus dekken. Daarnaast wordt het inschrijfgeld ook voor het drukken en het verspreiden van de krant gebruikt, want helaas krijgt het SWIB geen enkele vorm van subsidie van de gemeente/overheid.
Vanaf 21 dagen voor aanvang van de cursus is je aanmelding dan ook definitief, je bent verplicht om de cursuskosten te betalen.
Tot drie weken voor aanvang kun je kosteloos annuleren. Neem daarvoor svp contact op met de cursusbegeleider.
Als je binnen deze drie weken voor aanvang van de cursus onverhoopt toch niet kunt deelnemen, probeer dan allereerst om de cursus over te dragen aan iemand anders. Mocht dit niet lukken, en er staat iemand op de wachtlijst die deze cursus van je over kan nemen, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden.
Staat er niemand op de wachtlijst, dan zijn wij genoodzaakt de cursuskosten in rekening te brengen.