banner1

Restitutieregeling

Cursusproject het SWIB is een stichting zonder winstoogmerk. Een cursus kan alleen doorgaan als er voldoende inschrijvingen zijn. Immers, pas bij genoeg inschrijvingen kunnen wij de kosten van de cursus dekken. Daarnaast wordt het inschrijfgeld ook voor het drukken en het verspreiden van de krant gebruikt; het SWIB krijgt geen enkele vorm van subsidie van de gemeente/overheid.
Vanaf 21 dagen voor aanvang van de cursus is je aanmelding definitief en is geen restitutie mogelijk. Je mag een ander vragen om in jou plaats deel te nemen. Wil je dit svp doorgeven aan de cursusbegeleider?
Tot drie weken voor aanvang kun je annuleren, de administratiekosten bedragen €2.- . Neem daarvoor svp contact op met je cursusbegeleider.
Indien de cursus onverhoopt niet doorgaat wordt het inschrijfgeld teruggestort.