banner 2024

Regelingen en overige informatie

Info voor docenten

Welkom
Welkom als docent bij het cursusproject van het SWIB, Samenwerken In Breukelen. Je bent door één van de werkgroepleden benaderd voor het geven van een cursus. Of misschien heb je jezelf bij ons aangemeld als docent. In elk geval ben je nu docent bij het SWIB. In deze tekst hebben we de belangrijkste informatie op een rijtje gezet, zodat je weet waar wij voor staan, wat je van ons kunt verwachten en wat wij van jou verwachten.

Samenwerken In Breukelen
Het SWIB is het cursusproject voor Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa. De stichting SWIB is een vrijwilligersorganisatie, die in 1974 is opgericht. Zij stelt zich ten doel de bevolking van de kernen Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa jaarlijks een programma aan te bieden met cursussen, lezingen en workshops op creatief, cultureel, sportief en educatief gebied. Een belangrijk doel is ook het bevorderen van sociale contacten in de gemeente. De laatste jaren hebben we steeds ongeveer 100 cursussen kunnen aanbieden voor volwassenen en voor de jeugd. De cursussen worden voornamelijk gegeven door docenten uit Breukelen en omgeving, die een bepaalde interesse, hobby of vaardigheid willen delen met anderen. Je cursus wordt door één van de werkgroepleden begeleid. Deze begeleiding betreft vooral de organisatie rondom de cursus. Maar als beginnende docent kun je de begeleider ook om advies vragen over de opzet van de cursus.

Werkgroepleden
Het SWIB is een vrijwilligersorganisatie. Zowel het bestuur, de werkgroep en de betrokken docenten zijn vrijwilligers. Voorzitter van het SWIB is Mirjam van Rijn, Susanne Opperhuizen is de secretaris, Bettina Lenstra de penningmeester, Anita Hoetmer is verantwoordelijk voor de website en de cursusadministratie. Daarnaast bestaat de werkgroep uit: Elsbeth, Marja van Gorp, Jacob Oostwoud Wijdenes, Frans Roefs en Frits Voorhaar. Wij organiseren het programma, zoeken naar cursussen en docenten, regelen lokalen en zorgen voor de totstandkoming van de folder.

De folder
Jaarlijks, in de week dat de basisscholen aan het nieuwe schooljaar beginnen, verschijnt het SWIB cursusprogramma en wordt onze website opengesteld. Hier staan de cursussen, lezingen en workshops omschreven die het komende jaar aangeboden worden. Cursisten schrijven zich in via de website.

Begeleiding
Degene van de werkgroep die jouw cursus begeleidt, laat je ongeveer 14 dagen voor aanvang van de cursus weten of de cursus doorgaat. Een cursus voor volwassenen gaat door als er voldoende belangstelling voor is, dat wil zeggen als de opbrengsten en de uitgaven ongeveer in evenwicht zijn. Vervolgens stuurt de begeleider je een lijst met deelnemers. Je weet dan op hoeveel mensen je kunt rekenen. Alle informatie die van belang is voor de cursisten kun je kwijt op onze website. De ruimte op de flyer is beperkt, maar op internet is ruimte voor meer informatie. Dus als je meer kwijt wilt dan in de krant kan staan, is dat mogelijk. De cursisten krijgen van ons bericht dat de cursus doorgaat. Je kunt de begeleider altijd bellen, wanneer je met een vraag zit: Mevrouw X blijft zomaar weg; Waar ligt het bordkrijt? Is er ook een flap-over beschikbaar? De begeleider gaat achter zulke zaken aan: jij bent er om de cursus te geven, de organisatie eromheen doen wij zoveel mogelijk. Ook als je je ziek bent, zal de begeleider de cursisten met deze mededeling afbellen en aangeven wanneer de cursusavond zal worden ingehaald.

De eerste cursusavond
De begeleider komt de eerste cursusavond om je cursus te openen: hij of zij introduceert je bij de cursisten en houdt een inleidend praatje over het SWIB. Misschien zitten er mensen in de zaal die ook een cursus willen geven, of een verzoek voor een cursus willen doen. De cursisten zien de begeleider van de cursus dan ook en weten tot wie zij zich moeten wenden bij vragen. Tegelijkertijd controleert de begeleider of iedereen die zich aangemeld heeft er ook daadwerkelijk is. Als iemand die zich heeft opgegeven er niet is belt de begeleider hem of haar op, zodat men in de meeste gevallen slechts een kwartiertje van de eerste cursusavond mist. Na de inleiding kun je de cursus verzorgen zoals je dat gepland hebt. Als er zich problemen voordoen, kun je altijd contact op nemen met de begeleider, maar nodig is het niet meer. Voor de laatste cursusavond kan er nog contact zijn, bijvoorbeeld als jullie dat afgesproken hebben, bijvoorbeeld om samen de cursus te evalueren.
Het komt voor dat er dan ook afspraken gemaakt worden voor een vervolgcursus. We hopen natuurlijk dat er voldoende belangstelling zal zijn om jouw cursus door te laten gaan. Maar dit is vaak erg moeilijk om in te schatten. Zelfs na bijna 50 jaar ervaring maken wij nog steeds inschattingsfouten. Laat je daar niet door uit het veld slaan. Wij vinden het geweldig dat je je wilt inzetten.

Onkostenvergoeding
Je medewerking is geheel op vrijwillige basis; je ontvangt van ons geen uurtarief maar een onkostenvergoeding. Dit bedrag is in principe belastingvrij: je hoeft het niet bij de inkomstenbelasting op te geven mits je niet meer dan € 1500,- per jaar aan onkostenvergoedingen van dit type ontvangt. Het SWIB hanteert de volgende onkostenvergoedingen:
1 uur: €25,-
1,5 uur: € 30,-
2 uur: € 35,-
langer dan 2 uur: € 40,-
De penningmeester verzorgt de uitbetaling aan de docenten voor het najaar in december: vóór de kerst worden de onkosten vergoed. De onkosten van de cursussen in het voorjaar worden in mei vergoed. De vergoeding geschiedt per overschrijving. Indien je de onkosten graag contant ontvangt, dan dien je dit kenbaar te maken aan de begeleider.

Bijkomende kosten
Het kan zijn dat jouw cursus bijkomende kosten heeft: je deelt kopieën uit, je brengt het noodzakelijke materiaal voor de cursus zelf mee, je schaft voor iedereen het benodigde boek aan, etc. Deze kosten worden zoveel mogelijk op de folder vermeld, zodat de cursisten ook weten hoeveel de gehele cursus kost. Het SWIB wil deze kosten van de cursisten innen, zodat je je daar niet meer mee bezig hoeft te houden en ook niets hoeft voor te schieten. Ook willen we niet dat je benadeeld wordt als een cursist na de eerste avond denkt: niets voor mij, deze cursus. Want ook dat komt voor.

Docentenbijeenkomst
Om de zoveel jaar –het verschilt wel eens- proberen we een bijeenkomst te organiseren voor alle docenten. Soms is dat een avond met docenten en begeleiders van het SWIB en maar soms wordt er iets anders georganiseerd. Doelen van deze avonden zijn kennismaking, gezelligheid en informatie-uitwisseling. Je zet je in voor het SWIB en het is leuk om te horen wat anderen doen en welke ervaring zij hebben.
De leden van de werkgroep vinden het leuk om kennis te maken met de diverse docenten. In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat docenten vaak zo druk bezet zijn dat zij geen behoefte hebben aan een dergelijke bijeenkomt. Als we iets organiseren peilen we van tevoren of er voldoende belangstelling voor bestaat. We wensen je veel succes met je cursus en danken je bij voorbaat voor je inzet.